INTEKENEN OP EXEMPLAREN

Het succes van EVC als waarderingsinstrument hangt af van de inzet van de hele keten. Werkgevers die hun mensen stimuleren om een ervaringscertificaat te halen. EVC-aanbieders die hoogwaardige EVC-trajecten aanbieden. Werkgevers (ja, die spelen wederom een belangrijke rol) die in hun arbeidsmarktcommunicatie laten zien dat professionals met een ervaringscertificaat welkom zijn. Beoordelende organisaties en toezichthouders die actief zoeken naar verbetering. En een overheid die vol gaat voor 'een leven lang ontwikkelen'. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het succes.

Het EVC MAGAZINE - download hier alvast een voorbeeld - is dé manier om EVC door alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven breed onder de aandacht te brengen. Om dit mogelijk te maken is gekozen voor een simpele financiering: als werkgevers- of werknemersorganisatie, O&O-fonds, beroeps- of brancheorganisatie, of als individueel bedrijf teken je op voorhand in op het aantal gewenste exemplaren. Dat mogen er tien zijn, maar ook duizend. Zo is een fijnmazige verspreiding gewaarborgd. Vanaf een intekening op totaal 100.000 stuks kan het EVC MAGAZINE ook echt gemaakt worden. Een mooi dik bewaarexemplaar waarmee je als werkgever zeker twee jaar vooruit kunt om je mensen over een EVC-traject voor te lichten. Dat scheelt een hoop tijd.

De prijs per exempaar is € 10,- exclusief btw. Download hier evc-magazine-opdrachtbevestiging.docx, vul het in, mail terug, en geef EVC een geweldige boost.


[Photo by Anamul Rezwan from Pexels]